Z pomocy naszego Ośrodka może skorzystać każdy, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną.

Nasza pomoc dostępna jest od 8:00 do 20:00, przy tym jest profesjonalna, bezpłatna i dyskretna.

Ulti Clocks content
Użytkowników : 4
Pozycje : 36
Odsłon : 818943Nowy adres e-mail Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Program Razem Bezpieczniej

Link do strony programu Razem Bezpieczniej:

http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/ 

 
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEj

Czynny jest siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 20.00.

Można zgłaszać się osobiście lub umawiać telefonicznie.

W uzasadnionych sytuacjach  udzielamy pomocy poza siedzibą Ośrodka (np. w domu klienta, w instytucji).

Pomoc adresowana jest do mieszkańców Rudy Śląskiej i udzielana jest bezpłatnie.

 

Pomoc w Ośrodku mogą znaleźć osoby przeżywające wszelkiego rodzaju kryzysy: 

·         osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy, zdradę współmałżonka
lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą )

·         osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu

·         osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem

·         osoby przeżywające kryzys małżeński

·         osoby, które podjęły próbę samobójczą  lub noszą się z zamiarem dokonania samobójstwa

·         osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu, wypadku)

·         osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej

·         osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach

·         rodziny z problemem alkoholowym

 

·         nagłe, trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie 
z problemem.

 

 

FORMY POMOCY

·         Interwencja kryzysowa

·         Konsultacje,  poradnictwo

·         Terapia:  indywidualna, małżeństw i par

·         Grupy:

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie,

Zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

Trening radzenia sobie z agresją

·         Pomoc w pisaniu wniosków o leczenie odwykowe

·         Porady prawne dla klientów OIK

(pomoc w tworzeniu wniosków, pism sądowych etc.)

·         W razie konieczności osoby wymagające schronienia,   Ośrodek kieruje do wskazanych placówek.

 

Dodatkowa możliwość skorzystania z pomocy Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” współpracującego z Naszym Ośrodkiem:

https://drive.google.com/file/d/0Bxa_Yy0ELJMZRUxIMktOaHFTR1U/view?pref=2&pli=1 

 

 INTERWENCJA KRYZYSOWA

to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Celem jej jest przywrócenie równowagi psychicznej  i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

 

Kryzys jest to stan psychiczny, w którym osoba spostrzega jakieś wydarzenie lub sytuację jako zbyt trudne i jednocześnie przekraczające jej możliwości   i sposoby radzenia sobie. Jest to okres załamania, nieudanych prób przezwyciężenia problemu, gwałtownych, trudnych emocji. W tym stanie wyjątkowo trudne lub wręcz niemożliwe jest świadome kontrolowanie własnego życia.  Kryzys powoduje niekorzystne zmiany w myśleniu, emocjach   i zachowaniu.

Kryzys to normalna ludzka reakcja na trudną sytuację.

Kryzys może być także szansą, ponieważ człowiek doznając cierpienia w ekstremalnej sytuacji, zmuszony zostaje
do szukania profesjonalnej pomocy     i jeżeli z niej skorzysta, to interwencja może przynieść poprawę jakości jego życia
i nauczyć go nowych sposobów radzenia sobie w trudnościach życiowych. 

 

 

        

 
Aktualna ulotka informacyjna OIK do pobrania i wydruku

Aktualna ulotka informacyjna OIK do pobrania i wydruku

Ulotkę należy drukować dwustronnie, następnie złożyć ją na trzy części.

 
Schronienie dla osób w kryzysie lub doświadczających przemocy
Osoby dotknięte przemocą lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w ramach interwencji kryzysowej mogą uzyskać schronienie i wsparcie w placówce wskazanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Każdego dnia tygodnia do godziny 18 pracownik Ośrodka wskaże miejsce schronienia.
Po godzinie 18 schronienie można uzyskać bezpośrednio w Domu PCK - Centrum Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, ul. Przy Kolei 7.